پلن 1 سرور بورس

سرعت اینترنت1,000 مگ بر ثانیه

 • 14 هسته سی پی یو
 • 16 گیگ رم
 • 300 مگابیت بر ثانیه سرعت دانلود و اپلود تا
 • ۸۰GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱ آدرس ای پی
 • KVM سیستم مجازی ساز
پلن 2 سرور بورس

سرعت اینترنت1,000 مگ بر ثانیه

 • 12 هسته سی پی یو
 • 12 گیگ رم
 • 150 مگابیت بر ثانیه سرعت دانلود و اپلود تا
 • ۸۰GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • نامحدود پهنای باند
 • ۱ آدرس ای پی
 • KVM سیستم مجازی ساز
پلن 3 سرور بورسی

سرعت اینترنت800 مگ بر ثانیه

 • 10 هسته سی پی یو
 • 10 گیگ رم
 • 80 مگابیت بر ثانیه سرعت دانلود و اپلود تا
 • ۸۰GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • ۱۰۰۰GB پهنای باند
 • ۱ آدرس ای پی
 • KVM سیستم مجازی ساز
پلن 4 سرور بورسی

سرعت اینترنت600 مگابیت بر ثانیه

 • 8 هسته سی پی یو
 • 8 گیگ رم
 • 60 مگابیت بر ثانیه سرعت دانلود و اپلود تا
 • ۸۰GB فضای هارد
 • SSD نوع هارد
 • ۷۵۰GB پهنای باند
 • ۱ آدرس ای پی
 • KVM سیستم مجازی ساز