سرویس بکاپ ایران - 50 گیگ

فضا پنجاه گیگابایت
ترافیک بی نهایت
امکان راه اندازی سایت ندارد
اکانت FTP بی نهایت

سرویس بکاپ ایران - 100 گیگ

فضا صد گیگابایت
ترافیک بی نهایت
امکان راه اندازی سایت ندارد
اکانت FTP بی نهایت

سرویس بکاپ ایران - 250 گیگ

فضا دویست پنجاه گیگابایت
ترافیک بی نهایت
امکان راه اندازی سایت ندارد
اکانت FTP بی نهایت

سرویس بکاپ ایران - 500 گیگ

فضا پانصد گیگابایت
ترافیک بی نهایت
امکان راه اندازی سایت ندارد
اکانت FTP بی نهایت

سرویس بکاپ ایران - 1 ترابایت

فضا یک ترابایت
ترافیک بی نهایت
امکان راه اندازی سایت ندارد
اکانت FTP بی نهایت